Back to Top

TABORKERK

Historie

 

Eind vijftiger jaren liepen in Purmerend de eerste nieuwe wijken vol. De kerken kregen te maken met een sterk groeiend ledental en de daarbij behorende uitdagingen. Dit werd opgelost door middel van noodgebouwen.
Vanuit deze noodgebouwen werd hard gewerkt aan plannen voor permanente voorzieningen en de financiering daarvan. Al snel werden geldwervingsacties van de drie bouwfondsen gecoördineerd uitgevoerd. Zo werd op 3 mei 1965 Stichting Bim Bam opgericht met als doelstelling het inzamelen van gelden hiervoor.
In mei 1969 was het bestek en bijbehorend tekenwerk voor het gezamenlijke kerkgebouw, verzorgd door architect D. Zuiderhoek te Baarn, gereed. In juni 1969 werden de bouw- werkzaamheden gegund aan Bouwbedrijf Staartjes en La Grouw in Amsterdam. Op 15 november 1969 werd door de voorzitter van de bouwcommissie de heer A.Th.L. van der Land de eerste paal geslagen. De eerste oplevering vond plaats op 16 maart 1971 en op 3 april 1971 was de feestelijke opening.

 

Het beheer van het kerkgebouw werd ondergebracht in stichting Gezamenlijke Kerkbouw Purmerend. In 1999 werd deze naam gewijzigd in Stichting Taborkerk.